АЛЬЕТТ 80% с.д.г.

Продавец: Abdulaziz Abdulxakov

Уточнить цену

Ишлаб чицарувчи: Байер АГ (Германия)
Таъсир этувчи моддаси: Фосетил алюминий
Препарат шакли: Сувда эрувчи гранулалар
Цишлсщ, хужалик экинларида оомицет замбуруглар ва бактериялар цузгатадиган касалликларга царши ишлатиладиган тизимли таъсир килувчи фунгицид

Ишлаб чицарувчи: Байер АГ (Германия)
Таъсир этувчи моддаси: Фосетил алюминий
Препарат шакли: Сувда эрувчи гранулалар
Цишлсщ, хужалик экинларида оомицет замбуруглар ва бактериялар цузгатадиган касалликларга царши ишлатиладиган тизимли таъсир килувчи фунгицид

0
X