АСИФАТ 500 г/л С.Э.

Продавец: Abdulaziz Abdulxakov

Уточнить цену

 • Ишлаб чицарувчи: ЗАО Фирма “Август” Россия
  ТЭъсир этувчи моддаси: Глифосат кислотасининг изопропиламин тузи, 500 г/л
 • Препарат шакли: Сувли эритма
  Асифат ялпи таъсирли, таъсир этувчи моддасининг юцори микдорига эга бул га н, бегона утларнинг илдиз тизими ва ер усти кисмларини максимал да ража да ва самарали улдирадиган, универсал, системали гербициддир.
  Асифат куп йиллик илдизпояли ва илдизбачкили бегона утларга царши курашда кузги ишлов утказишда энг аъло (идеал) ечимдир; айни пайтда алмашлаб экиш тизимида Асифат экинлар учун умуман хеч цандай хавф тугдирмайди.
 • Ишлаб чицарувчи: ЗАО Фирма “Август” Россия
  ТЭъсир этувчи моддаси: Глифосат кислотасининг изопропиламин тузи, 500 г/л
 • Препарат шакли: Сувли эритма
  Асифат ялпи таъсирли, таъсир этувчи моддасининг юцори микдорига эга бул га н, бегона утларнинг илдиз тизими ва ер усти кисмларини максимал да ража да ва самарали улдирадиган, универсал, системали гербициддир.
  Асифат куп йиллик илдизпояли ва илдизбачкили бегона утларга царши курашда кузги ишлов утказишда энг аъло (идеал) ечимдир; айни пайтда алмашлаб экиш тизимида Асифат экинлар учун умуман хеч цандай хавф тугдирмайди.
0
X