БЕНОРАД 500 г/кг н.кук.

Продавец: Abdulaziz Abdulxakov

Уточнить цену

Ишлаб чицарувчи: ЗАО Фирма “Август” Россия
Таъсир этувчи моддаси: Беномил 500 г/кг
Препарат шакли: Намланувчи кукун
Бенорад юцори даражада системали таъсирга эга эканлиги туфайли, уни хам усув даврида усимликларга пуркаш учун, хам уругларни дорилаш учун куллаш мумкин. Препарат куп сонли экинларда кенг куламдаги касалликларнинг олдини олиш (профилактик) ха мда ушбу касалликлаони даволаш таъсиолаоига эга.

Ишлаб чицарувчи: ЗАО Фирма “Август” Россия
Таъсир этувчи моддаси: Беномил 500 г/кг
Препарат шакли: Намланувчи кукун
Бенорад юцори даражада системали таъсирга эга эканлиги туфайли, уни хам усув даврида усимликларга пуркаш учун, хам уругларни дорилаш учун куллаш мумкин. Препарат куп сонли экинларда кенг куламдаги касалликларнинг олдини олиш (профилактик) ха мда ушбу касалликлаони даволаш таъсиолаоига эга.

0
X