БОРЕИ НЕО

Продавец: Abdulaziz Abdulxakov

Уточнить цену

Ишлаб чицарувчи: ЗАО Фирма “Август” Россия

Таъсир этувчи моддаси: Альфа-циперметрин, 125 г/л + имидаклоприд, 100 г/л + клотианидин, 50 г/л

Препарат шакли: Суспензия концентрати
Зараркунандаларга уч томонлама зарба!
Таъсир механизмлари ва физик хоссалари фаркланувчи иккита кимёвий синфга мансуб булган, экинларнинг кенг куламида зараркунандаларнинг куп турларини ишончли назорат киладиган ноёб, уч компонентли инсектицид. Хароратнинг кенг диапазонида зараркунандаларга жуда тез таъсир цилади ва экинларни давомли химоялайди.

Ишлаб чицарувчи: ЗАО Фирма “Август” Россия

Таъсир этувчи моддаси: Альфа-циперметрин, 125 г/л + имидаклоприд, 100 г/л + клотианидин, 50 г/л

Препарат шакли: Суспензия концентрати
Зараркунандаларга уч томонлама зарба!
Таъсир механизмлари ва физик хоссалари фаркланувчи иккита кимёвий синфга мансуб булган, экинларнинг кенг куламида зараркунандаларнинг куп турларини ишончли назорат киладиган ноёб, уч компонентли инсектицид. Хароратнинг кенг диапазонида зараркунандаларга жуда тез таъсир цилади ва экинларни давомли химоялайди.

0
X