БРЭЙК МЭ 100 г/л

Продавец: Abdulaziz Abdulxakov

Уточнить цену

Сравнить
  • Ишлаб чицарувчи: ЗАО Фирма “Август” Россия
  • Таъсир этувчи моддаси: Лямбда-цигалотрин
  • Препарат шакли: Эмульсия концентрати
    Яшиндай тез таъсирли, пиретроид таркибли пестицид!
    Галла, техник, дуккакли, сабзавот экинлари ва мевали дарахтларни баргхур ва сурувчи зараркунандалар, жумладан каналардан химояловчи, уч хил (контакт, ичак-ошцозон оркали ва колдиц) таъсирли пиретроид инсектицид; яццол куринадиган репеллент (хуркитувчи) таъсирга зга булиб, бунинг натижасида давомли самара курсатади ха мда зараркунандаларни хар кандай ривожланиш боскичида тез улдиради.
0
X