ДАНАДИМ ЭКСПЕРТ 40% эм. к.

Продавец: Abdulaziz Abdulxakov

Уточнить цену

Ишлаб чицарувчи: FMC (АКШ) Таъсир этувчи моддаси: Диметоат
Препарат шакли: Эмульсия концентрати
₽уза, галла ва бошца цишлоц хужалик экинларининг турли хил зараркунандаларига царши ишлатиладиган тизимли таъсир килувчи инсектоакарицид

Ишлаб чицарувчи: FMC (АКШ) Таъсир этувчи моддаси: Диметоат
Препарат шакли: Эмульсия концентрати
₽уза, галла ва бошца цишлоц хужалик экинларининг турли хил зараркунандаларига царши ишлатиладиган тизимли таъсир килувчи инсектоакарицид

0
X