ЭМECTO КВАНТУ М сус.к.

Продавец: Abdulaziz Abdulxakov

Уточнить цену

 • Ишлаб чицарувчи: Байер АГ (Германия)
  Таъсир этувчи моддаси: Клотианидин 207 г/л+пенфлуфен 66,5 г/л.
 • Препарат шакли: Суспензия концентрати
  Картошка етиштириш технологиялари 100 ёшга тулди! Муваффациятинг тарихини цогозга тушир!
  Картошка ни кемирувчи ва сурувчи зараркунандалардан хамда уруг оркали утадиган ва тупрокда сацланадиган касалликлардан химояловчи, “ичидаги иккита куч” таъминлайдиган антистресс фаолликка ва усимлик усишини юкори даражада жадаллаштириш кобилиятига эга булган инновацион, системали ва трансламинар таъсирли инсектицид-фунгицид уруг дориси; кучатлар равон ва тез униб чицишини таъминлайди ва махсулот чикишини купайтиради.
 • Ишлаб чицарувчи: Байер АГ (Германия)
  Таъсир этувчи моддаси: Клотианидин 207 г/л+пенфлуфен 66,5 г/л.
 • Препарат шакли: Суспензия концентрати
  Картошка етиштириш технологиялари 100 ёшга тулди! Муваффациятинг тарихини цогозга тушир!
  Картошка ни кемирувчи ва сурувчи зараркунандалардан хамда уруг оркали утадиган ва тупрокда сацланадиган касалликлардан химояловчи, “ичидаги иккита куч” таъминлайдиган антистресс фаолликка ва усимлик усишини юкори даражада жадаллаштириш кобилиятига эга булган инновацион, системали ва трансламинар таъсирли инсектицид-фунгицид уруг дориси; кучатлар равон ва тез униб чицишини таъминлайди ва махсулот чикишини купайтиради.
0
X