Force Npk 18.18.18 + ME

Продавец: Abdulaziz Abdulxakov

12,000 UZS

Ўсимликларда Азот, Фосфор,

Калий ва микроэлементлар габўлган талабни қондиради! Вегетация даврида!

Қўлланилиши:

Сувда 100% эрувчанўғиттурлари Экинтури Қўллаштартибивамуддатлари Сарфмеъёри. Баргорқаликг/гектар Сарфмеъёри. Томчилабсуғоришдакг/гектар
18-18-18+МЭ
Донлилар
  • Найчачиқиши;
  • Дастлабкиетилиши
  • Баргчиққанда
  • Бошоқгакирганда
2,5-3,0 кг 10 литрсувга 25-60 грёки 1000 литрсувга 3,0 кг-6,0 кг
Дуккаклилар 5-10 смгуллушвақтида
Картошка 3-4 мартахар 15 кунда
Сабзавотлар
(сабзи, помидор, бодрингвабошқа)
3-4 мартахар 15 кунда
Мевалидарахтлар 3-4 мартахар 15 кунда
Полизэкинлари 3-4 мартахар 15 кунда
Иссиқхоналар 3-4 чинбаргчиққанданкейинўсишдавридавагуллашдавридахар 7 кунда 1 мартажами 3-4 марта

* Ўғитларни сарф меъёри – экинларни тури, ёши ва ўғитга бўлган талабни хисобга олган холда қўллаш тавсия этилади

 Force Npk 20.20.20 + ME

Количество

Ўсимликларда Азот, Фосфор,

Калий ва микроэлементлар габўлган талабни қондиради! Вегетация даврида!

Қўлланилиши:

Сувда 100% эрувчанўғиттурлари Экинтури Қўллаштартибивамуддатлари Сарфмеъёри. Баргорқаликг/гектар Сарфмеъёри. Томчилабсуғоришдакг/гектар
18-18-18+МЭ
Донлилар
  • Найчачиқиши;
  • Дастлабкиетилиши
  • Баргчиққанда
  • Бошоқгакирганда
2,5-3,0 кг 10 литрсувга 25-60 грёки 1000 литрсувга 3,0 кг-6,0 кг
Дуккаклилар 5-10 смгуллушвақтида
Картошка 3-4 мартахар 15 кунда
Сабзавотлар
(сабзи, помидор, бодрингвабошқа)
3-4 мартахар 15 кунда
Мевалидарахтлар 3-4 мартахар 15 кунда
Полизэкинлари 3-4 мартахар 15 кунда
Иссиқхоналар 3-4 чинбаргчиққанданкейинўсишдавридавагуллашдавридахар 7 кунда 1 мартажами 3-4 марта

* Ўғитларни сарф меъёри – экинларни тури, ёши ва ўғитга бўлган талабни хисобга олган холда қўллаш тавсия этилади

 Force Npk 20.20.20 + ME

0
X