КАЗУМИН 2L с.э.

Продавец: Abdulaziz Abdulxakov

Уточнить цену

Ишлаб чикарувчи: Хокко Кемикал Индастриз (Япония)
Таъсир этувчи моддаси: Касугамицин гидрохлорид гидрати, антибиотик, streptomyces kasugaensis бактериясини ферментация килиб олинган махсул, биопрепарат Препарат шакли: Сувли эритма
Казумин 2L даволовчи фунгицидлик ва бактерицидлик таъсирларига эга бул и б, цишлоц хужалик экинларида бактериялар хамда фитопатоген замбуруглар кузгатадиган касалликлардан, жумладан шолини пирикуляриоздан хи моя цилиш учун хулланилади.

0
X