КОРСАР 480 г/л с.э.к.

Продавец: Abdulaziz Abdulxakov

Уточнить цену

  • Ишлаб чицарувчи: ЗАО Фирма “Август” Россия
  • Таъсир этувчи моддаси: Бентазон 480 г/л
  • Препарат шакли: Сувда эрувчи концентрат Корсар галла, дуккакли экинлар ва ем-хашак экинларининг далаларида таркалган куп сонли икки паллали бегона утларга карши экин униб чикканидан кейин кулланиладиган гербициддир. Корсар препаратининг цуллаш муддатини танлаш осон ва бу препарат экинларни ишлов беришдан сунг дархол ха мда бегона утлар янгида усиб чицишигача химоя хилади.
    Экинлар Корсар билан утказиладиган ишловга юхори даражада бардошли.
  • Ишлаб чицарувчи: ЗАО Фирма “Август” Россия
  • Таъсир этувчи моддаси: Бентазон 480 г/л
  • Препарат шакли: Сувда эрувчи концентрат Корсар галла, дуккакли экинлар ва ем-хашак экинларининг далаларида таркалган куп сонли икки паллали бегона утларга карши экин униб чикканидан кейин кулланиладиган гербициддир. Корсар препаратининг цуллаш муддатини танлаш осон ва бу препарат экинларни ишлов беришдан сунг дархол ха мда бегона утлар янгида усиб чицишигача химоя хилади.
    Экинлар Корсар билан утказиладиган ишловга юхори даражада бардошли.
0
X