МАЙСТЕР ПАУЭР 57,5 г/л м.д.

Продавец: Abdulaziz Abdulxakov

Уточнить цену

  • Ишлаб чикарувчи: Байер А.Г. (Германия)
  • Таъсир этувчи моддаси: Форамсульфурон 31,5 г/л+йодосульфурон-метил-натрий 1 г/л +тиенкарбазон-метил 10 г/л + ципросульфамид 15г/га (антидот) Препарат шакли: Суспензия концентрата
  • Маккажухори далаларида бегона утларнинг барчасини тула назорат циладиган, бегона утлар униб чикканидан кейин кулланиладиган универсал гербицид.
    Маккажухори далаларидаги бегона утларнинг барча турларига нисбатан юцори самарали. Бак аралашмаларини куллашга хожат цолмайди. Туп рок да “экран” косил килиши туфа й л и, бегона утларнинг иккинчи тулкинини хам назорат килади. Препаратив шакли янги (мойли дисперсия) булиши усаётган бегона утларни “куйдириш” хусусияти билан таъминлайди. Ёпиштирувчи бирикмаларни куллашга хам хожат йук. Янги авлод антидоти мавжудлиги туфайли экинга таъсири жуда “юмшок” Маккажухорида ишлатиладиган барча танлаб таъсир килувчи гербицидлар орасида бегона утларни назорат килишининг самараси буйича Майстер Пауэр рекордсмен хисобланади. Тавсия килинган муддатларда ва энг юкори сарф-меъёрларини ишлатганда маълум булган бегона ут турларининг барчасини назорат килади. Химоя килиш муддати: бутун усув даврида химоя килади. Бегона утлар гербицид кулланилганидан кейин деярли уша захоти усишдан тухтайди. Гербициднинг кузга яхши куринадиган таъсири бир неча суткадан кейин яккол намоён булади. Бегона утлар ишловдан кейин 2-3 хафта сунгра тула нобуд булади.
  • Ишлаб чикарувчи: Байер А.Г. (Германия)
  • Таъсир этувчи моддаси: Форамсульфурон 31,5 г/л+йодосульфурон-метил-натрий 1 г/л +тиенкарбазон-метил 10 г/л + ципросульфамид 15г/га (антидот) Препарат шакли: Суспензия концентрата
  • Маккажухори далаларида бегона утларнинг барчасини тула назорат циладиган, бегона утлар униб чикканидан кейин кулланиладиган универсал гербицид.
    Маккажухори далаларидаги бегона утларнинг барча турларига нисбатан юцори самарали. Бак аралашмаларини куллашга хожат цолмайди. Туп рок да “экран” косил килиши туфа й л и, бегона утларнинг иккинчи тулкинини хам назорат килади. Препаратив шакли янги (мойли дисперсия) булиши усаётган бегона утларни “куйдириш” хусусияти билан таъминлайди. Ёпиштирувчи бирикмаларни куллашга хам хожат йук. Янги авлод антидоти мавжудлиги туфайли экинга таъсири жуда “юмшок” Маккажухорида ишлатиладиган барча танлаб таъсир килувчи гербицидлар орасида бегона утларни назорат килишининг самараси буйича Майстер Пауэр рекордсмен хисобланади. Тавсия килинган муддатларда ва энг юкори сарф-меъёрларини ишлатганда маълум булган бегона ут турларининг барчасини назорат килади. Химоя килиш муддати: бутун усув даврида химоя килади. Бегона утлар гербицид кулланилганидан кейин деярли уша захоти усишдан тухтайди. Гербициднинг кузга яхши куринадиган таъсири бир неча суткадан кейин яккол намоён булади. Бегона утлар ишловдан кейин 2-3 хафта сунгра тула нобуд булади.
0
X