МЕТАКСИЛ СП н.кук.

Продавец: Abdulaziz Abdulxakov

Уточнить цену

Сравнить

Ишлаб чицарувчи: ЗАО Фирма “Август” Россия
ТЭъсир этувчи моддаси: Манкоцеб, 640 г/кг + металаксил, 80 г/кг /
Препарат шакли: Намланувчи кукун, сувда эрийдиган пакетларда [
Метаксил, таркибида иккита таъсир этувчи модда булган фунгицид, картошка, помидор, бодринг, пиёз, ток ва бошка экинларнинг куп сонли касалликларига (фитофтороз, альтернариоз, пероноспороз, милдью) карши куллаш учун ишлаб чицарилган. Таъсир механизми икки хил – контакт ва системали – эканлиги туфайли экинларни хам ташцарисидан, хам ички цисмидан зарарланишдан узок вацт давомида химоя килади. Метаксил олдини олувчи (профилактик), даволовчи ва цириб битирувчи, контакт-системали таъсирларни намоён килади.

0
X