СИНКЛЕР 75 г/л сус.к.

Продавец: Abdulaziz Abdulxakov

Уточнить цену

  • Ишлаб чикарувчи: ЗАО Фирма “Август” Россия
  • Таъсир этувчи моддаси: Флудиоксонил, 75 г/л
  • Препарат шакли: Суспензия концентрати
    Синклер хар хил экинларнинг уругларини ва картошка туганакларини касалликларнинг кенг куламидан, жумладан, уруг хамда туп рок оркали утувчи патогенлар кузгатадиган илдиз чиришларидан химоя килиш учун кулланиладиган, экишдан олдин дорилаш учун ишлатиладиган, куюклаштирилган, юкори самарали уруг дорилагич фунгициддир. Синклер тупрок патогенларидан узок вахт давомида химоя муддатига зга хамда у уругларнинг униш энергиясини ва юкори унувчанлигини кафолатловчи, иммунитетини кучайтирувчи таъсирларни намоён килади. Синклер экинларни узок муддат (12 хафтагача) химоя килади. Препаратни Табу ва Табу Супер инсектицид урур дорилагичлари билан бирга куллаш мумкин.
  • Ишлаб чикарувчи: ЗАО Фирма “Август” Россия
  • Таъсир этувчи моддаси: Флудиоксонил, 75 г/л
  • Препарат шакли: Суспензия концентрати
    Синклер хар хил экинларнинг уругларини ва картошка туганакларини касалликларнинг кенг куламидан, жумладан, уруг хамда туп рок оркали утувчи патогенлар кузгатадиган илдиз чиришларидан химоя килиш учун кулланиладиган, экишдан олдин дорилаш учун ишлатиладиган, куюклаштирилган, юкори самарали уруг дорилагич фунгициддир. Синклер тупрок патогенларидан узок вахт давомида химоя муддатига зга хамда у уругларнинг униш энергиясини ва юкори унувчанлигини кафолатловчи, иммунитетини кучайтирувчи таъсирларни намоён килади. Синклер экинларни узок муддат (12 хафтагача) химоя килади. Препаратни Табу ва Табу Супер инсектицид урур дорилагичлари билан бирга куллаш мумкин.
0
X