ТАБУ СУПЕР 500 г/л сус.к.

Продавец: Abdulaziz Abdulxakov

Уточнить цену

Taqqoslang
  • Ишлаб чицарувчи: ЗАО Фирма “Август” Россия
  • Таъсир этувчи моддаси: Имидаклоприд, 400 г/л + Фипронил 100 г/л
  • Препарат шакли: Суспензия концентрати ТАБУ СУПЕР – таркибида иккида таъсир этувчи моддаси булган, ер устида ва тупрокда хаёт кеч и ради га н зараркунандаларга карши кулланиладиган, самараси ва рентабеллиги буйича тенги йук инсектицид уруг дорилагичдир. Зараркунандаларда чидамлилик ривожланиши хавфини камайтиради, уларнинг неоникотиноидлар ва пиретроидларга чидамли популяцияларини хам самарали назорат килади. Экинни химоя килиш технологиясини оптималлаштиради ва усимликлар ривожланишининг эрта боскичларида инсектицид пуркаш талаб этилмаслиги туфа или, химоя утказиш ишларининг харажатларини камайтиради. Урутликка экишдан олдин Табу Супер билан ишлов берилганида алмашлаб экишда устириладиган экинларни сурувчи ва кемирувчи зараркунандалардан узок вахт давомида тула химоя килади.
    Илдизни кемириб, киркувчи тунламларнинг барча ёшдаги зотларини ишловдан кейин бир зумда улдиради. тупрокда ва ер устида хаёт кечирадиган зараркунандаларни ишончли равишда назорат килади.
    Препаратнинг таъсир муддати узун.
0
X