ТАЙРА 480 г/л эм.к.

Продавец: Abdulaziz Abdulxakov

Уточнить цену

Ишлаб чикарувчи: ЗАО Фирма “Август” Россия
Таъсир этувчи моддаси: Хлорпирифос, 480 г/л
Препарат шакли: Эмульсия концентрати
Тайра тез таъсирли фосфорорганик инсектицид булиб, экинларни кемирувчи ва сурувчи зараркунандаларнинг кенг куламидан (жумладан, говакловчи хашаротлардан хам) узок муддат давомида химоя килади. Тайра жуда тез таъсир килувчи, контакт, ичдан ва фумигант таъсирли инсектицид булиб, зараркунандаларни уларнинг бутун яшаш даври давомида – тухумлик боскичидан етук зот боскичига кадар – назорат килади. Тайра нинг яккол куринувчи фумигантлик фаоллиги яширин хаёт кечирадиган зараркунандаларни хам улдиришга имкон беради. Тайра нинг самараси кар хил хаво хароратларида – бахорда салкин пайтида хам, ёз жазирамасида хам юкори булиб, ишлов пайтида усимликларга тушиши билан, зараркунандаларга бир неча минут орасида таъсир кила бошлайди ва таъсири узок вакт давом этади.

0
X